Rolling Door Motor
AC / DC 3A động cơ cửa cuốn
AC / DC 3A Ống lăn Roller (được cài đặt trong roller) Mà dựa trên công nghệ tiên tiến quốc tế là sản phẩm bằng sáng chế mới nhất của công ty chúng tôi. Điều làm cho động cơ mới này khác với động cơ cửa lùa truyền thống là nó được giấu trong cửa cuốn để có thể dễ dàng lắp đặt. Trái ngược với động cơ hình ống trên thị trường quá nhẹ để nâng cửa lăn nặng, sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng rộng rãi. Bởi vì nó đã thay đổi thành mô hình nặng với lực nâng đủ.
    Tổng cộng

    1

    Trang