Rolling Door Motor
Hồ sơ công ty


Chương Châu Changtai New Qilin Machine Co, Ltd là nhà sản xuất chuyên nghiệp của điện động cơ cánh cửa và động cơ hình ống. Sau hơn 15 năm phát triển, công ty chúng tôi đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp xe lăn cửa chớp tại Trung Quốc. Sản phẩm của chúng tôi được bán tốt trong và ngoài nước như Châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Đông Nam Á và như vậy. Cho đến nay, công ty chúng tôi đã có được thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc và một doanh nghiệp tín dụng lớn từ Trung Quốc Kiểm tra xuất cảnh và kiểm dịch.