Rolling Door Motor
liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Máy móc mới Qilin Changzhou

Địa chỉ: Khu công nghiệp Guanshan, thị xã Wuan, huyện Changtai, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc 363900


CHÀO M WNG ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về động cơ cửa cuốn của chúng tôi, pls liên lạc như sau:


Thư: rita@newqilin.com

Điện thoại: +86 896 8330081

8thông tin liên lạc

nếu bạn quan tâm đến động cơ cửa lùa của chúng tôi, chúng ta hãy nói chuyện chi tiết hơn thông tin.