Rolling Door Motor
hualin trên triển lãm xây dựng và vật liệu quốc tế beijing lần thứ 28 - 2019/04/26

Triển lãm vật liệu và trang trí tòa nhà quốc tế Bắc Kinh lần thứ 28 đã kết thúc thành công từ ngày 08 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3.Trong triển lãm này, chúng tôi vẫn chủ yếu giới thiệu các sản phẩm mới- -Fast Brushless AC & amp; Động cơ DC cho khách hàng và nhận được nhiều điểm yếu từ họ. Những lời quảng cáo nhỏ hơn, mạnh hơn, nhanh hơn gây ra sự quan tâm đáng kể giữa các khách hàng.