Rolling Door Motor
thông báo ngày lễ quốc gia - 2018/09/30

kính thưa tất cả,


ngày quốc khánh đang đến góc. chúng tôi sẽ đi nghỉ từ ngày thứ 8 đến ngày 7 tháng 7.

nếu bất cứ điều gì khẩn cấp, chỉ cần gửi email cho chúng tôi rita@newqilin.com

chúng tôi sẽ kiểm tra các email theo thời gian.


máy qilin mới

2018.09.30