Rolling Door Motor
qilin mới (hualin) trong shanghai 2019 r + t á - 2019/04/26

2019 R + T Châu Á tại Thương hai là Fini thành công đổ ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3.

R + T Châu Á này, chúng tôi m tập trung vào việc quảng bá sản phẩm mới của công ty chúng tôi - Động cơ cửa trập AC / DC không chổi than nhanh . Và nó gây ra sự quan tâm mạnh mẽ trên thị trường . Cách cài đặt nhỏ hơn, mạnh hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn để thích ứng với nhu cầu thị trường là những lợi thế cạnh tranh tốt nhất.

Trong hội chợ này, chúng tôi đã thu được rất nhiều phản hồi mà khách hàng ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài thực sự giống như của chúng tôi Động cơ cửa cuốn nhanh không chổi than AC / DC . Cách cài đặt, sự xuất hiện và giọng nói im lặng cũng như sức nâng được đáp ứng thỏa mãn của họ.