Rolling Door Motor
Nhà máy sản xuất động cơ cửa cuốn mới Qilin tham gia hội chợ bang lần thứ 123 - 2018/12/04

qilin mới động cơ màn trập lăn nhà máy tham gia hội chợ bang 123


trong tuần trước, hội chợ bang 123 đã được bắt đầu tại thành phố bang, Trung Quốc từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4. chúng tôi đã cho thấy gần như loại động cơ màn trập lăn của chúng tôi tại gian hàng của chúng tôi nằm trong khu vực b, 9.1h 05.trong thời gian này, chúng tôi đặt dc 500kg động cơ cửa con lăn với cài đặt dễ dàng để kiểm tra. mới của chúng tôi hộp điều khiển xuất hiện màn hình hiển thị điện áp pin, điện áp cung cấp điện, hoạt động hiện tại bên trong.Hội chợ bang là một nền tảng tốt để hiển thị hình ảnh và sức mạnh, và nó cũng có thể thúc đẩy tốt hơn việc quảng bá sản phẩm và tăng cường giao tiếp giữa khách hàng mới và cũ và doanh nghiệp.