Rolling Door Motor
Cân bằng mùa xuân Roller Shutter Motor

Cân bằng mùa xuân Roller Shutter Motor


1. Với pin Ni-Cd hiệu năng cao sẵn có, cung cấp năng lượng dự phòng để đảm bảo hệ thống liên tục hoạt động trong điều kiện mất điện.

2. Sử dụng máy vi tính để điều khiển di chuyển lên và xuống, với đặc tính định vị chính xác và dễ điều chỉnh.
3.Rebounding Chức năng khi nó bị chặn: khi cửa đã bị chặn bên cạnh là khoảng cách cửa trong khi nó đóng cửa, cánh cửa sẽ di chuyển tự động và mở để mở. Và lực chặn có thể được điều chỉnh theo.
4. Ngừng hoạt động khi nó bị khóa: khi cánh cửa bị khóa bên cạnh khoảng cách cửa trong khi mở (tăng lên), cánh cửa sẽ chuyển động tự động.
    Tổng cộng

    1

    Trang