Rolling Door Motor
garage door kit
LOADING IMAGES

Hệ thống báo động không dây cho động cơ cửa

  • Nhãn hiệu:

    Hualin
Yêu cầu Bây giờ
Sự miêu tả


Hệ thống báo động không dây của động cơ cửa cuốn điện (Từ trái sang phải):


1. Thiết bị tương quan hồng ngoại;

2. Buzzer;

3. Ngăn chặn hoặc kéo từ trường;

4. Học thiết bị báo động từ trường;


thông tin liên lạc

nếu bạn quan tâm đến động cơ cửa lùa của chúng tôi, chúng ta hãy nói chuyện chi tiết hơn thông tin.